نگاهی کلی به تغییرات قانون انتخابات توسط مجلس

طرحی برای تسهیل رد صلاحیت

علی روغنگران این روز‌ها مجلس درصدد تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری است. اما به نظر می رسد با اصلاحاتی که در مورد قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مجلس اصول گرا انجام شده، عملا بسیاری از دگراندیشان و اصلاح طلبان فرصت حضور در انتخابات را از دست خواهند داد که این مسئله به هیج عنوان […]