روایت «صبح امروز» از شهروندانی که پشت الماس وارونه مشهد زندگی می‌کنند؛

من گم شده‌ام، مرا مجویید

حمیده طاهری اگر برای تفریح در پارک ساحلی آفتاب یا برای خرید پایت به الماس شرق و بازارهای‌ منشعب آن باز شده باشد، حتماً چشمانت منظره‌ای را دیده که نه شباهتی به روستا دارد و نه هیچ شباهتی با مؤلفه‌های شهرنشینی. «اسماعیل‌آباد» یک منطقه مسکونی در دهستان طوس، بخش مرکزی شهرستان مشهد است که طبق […]