چطور صدای واقعی خودمان را پیدا کنیم؟

آرش تقوی   صحبت کردن در رابطه با صدای واقعی خودتان چیزی است که گویندگان، صدا پیشگان، خواننده ها، بازیگر ها، افرادی که دیگران را سرگرم می کنند، سخنوران و افراد عمومی همیشه تلاش می کنند تا آن را انجام دهند. در صورتی که شما تا کنون بر روی یک صحنه اجرا داشته باشید و […]