لزوم تشکیل کارگروهی در جهت رفع مشکلات صادرکنندگان کشور توسط سه قوه؛

دیپلماسی اقتصادی در حوزه صادرات

مریم اصغری روز گذشته نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اهالی رسانه، به مناسبت رو ملی صادرات برگزار و چالش‌های حوزه صادرات همچون لزوم عدم جرم انگاری بازگشت ارز، استرداد ارزش افزوده کالاهای صادراتی به صادرکنندگان، لزوم ایجاد شبکه ریلی مناسب و ساماندهی خطوط ترانزیتی، رفع موانع تسهیلات بانکی به صادرکنندگان و… مطرح شد […]