تاثیرهای مثبت و منفی رسانه‌ها بر کودکان

مینا دادگستر مقدم، رواشناس امروزه رسانه‌ها از جمله اجزای جدایی‌ناپذیر جامعه هستند و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد وابستگی مردم به   آن‌ها بیشتر می‌شود. باید توجه داشت که دوران همه‌گیری کرونا عاملی ست تا همه افراد بیشتر وقت خود را، صرف کارهایی کنند که به نوعی با رسانه در ارتباط است و در این میان کودکان […]