ابراهیم رئیسی، نامزدی که می خواهد فساد را ریشه کن کند

بخت اول ریاست جمهوری 1400

علی روغنگران ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 که پیش از این در سال 96 هم شانس خود را برای ریاست جمهوری امتحان کرده بود، امروز در شرایط بسیار خوبی نسبت به سایر رقبا قرار دارد. نامزدی که در دوره گذشته او را با آستان قدس می شناختند، با نشستن بر کرسی ریاست قوه […]