رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد؛

در خراسان رضوی ۱۷۰۰ کارشناس رسمی دادگستری داریم

مهناز اصغری رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی یکی از قطب‌های علمی، فنی وکارشناسی کشور است و حدود ۱۷۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در ۶۱ رشته تخصصی مشغول به کار هستند. رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی به مناسبت اول آبانماه که روز کارشناس نامگذاری شده است، گفت: استان خراسان […]