پذیرایی ۴۸ هزار نفر زائر در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی از پذیرایی ۴۸ هزار نفر زائر حضرت امام رضا(ع) در شهرکهای صنعتی استان، خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی،”مسعود مهدی زاده مقدم” در بازدید از مرکز اصلی خدمات رسانی زائران شهرکهای صنعتی در آموزشگاه نرگس، اظهار کرد: خیل عظیم زائران حضرت امام […]