shampoo

زمزمه انتخاب شهردارجدید

با اجرای اصلاحیه قانون منع بکار گیری بازنشستگان، شهردار مشهد نیزکه بعد از حدود یک سال و چند ماه کلید داری شهر را به فردی که بازنشسته نباشد بسپارد، این در حالی است که تاکنون اعضای شورای شهرمشهد هم چنان بر فعالیت تقی زاده خامسی به عنوان شهردار مشهد تاکید دارند و این خواسته شورای شهر مشهد در قالب استفساریه از مجلس نیز پیگیری شد اما پاسخ منفی مجلس به استفساریه می تواند برتقاضای ادامه خدمت شهرداران کلان شهرهای تهران و مشهد و … پایان دهد، با وجود این که شورای شهر و شهرداری مشهد نیز چاره ای جز اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان ندارد اما اظهارنظرهای متفاوت اعضای شوریا شهر نشان می دهد که هنوز هماهنگی های لازم برای انتخاب شهردار جدید شهر مشهد بعد از تقی زاده خامسی انجام نشده است.

هم چنین اگر چه چند روز قبل رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه جلسه علنی شورای شهر شمهد اعلام کرد که هنوز وارد مصادیق انتخاب شهردار نشده ایم اما  در فضای مجازی 5 گزینه مطرح شه است.

گزینه‌های مطرح شده برای شهرداری مشهد مورد تائید شورای شهر نیست

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهددر این باره  گفت: هیچکدام از گزینه‌‌هایی که برای شهرداری مشهد مطرح شده تائید شده نیست.

علیرضا شهریاری با اشاره به روند انتخاب شهردار آینده مشهد اظهار داشت: هیچکدام از گزینه‌‌هایی که برای شهرداری مشهد مطرح شده تائید شده نیست و اصلا جلسه و بحثی در میان اعضای شورای شهر برای این مورد نبوده و این اسامی سندیتی ندارد.

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر مشهد گفت: زمانی که بخواهیم برای این مسئله صحبت کنیم باید همه اعضای شورای شهر مشهد حضور داشته باشند و تا 24 آبان فرصت داریم.

شهریاری ادامه داد: هنوز هم گزینه ما تقی‌زاده خامسی است و تا زمانی که ایشان مسئولیت دارد و به نحو احسنت فعالیت خود را صورت می‌‌دهد باید از وی حمایت کنیم. باید 20 روز دیگر نیز از ایشان حمایت کنیم و البته همچنان امیدوار هستیم که زمینه‌ای فراهم شود که ایشان بماند.

شورای به مصادیق شهردار آینده مشهد ورود نداشته، این هفته همفکری می‌کنیم

با وجود این که شهریاری هم چنان امیدوار به ادامه فعالیت تقی زاده خامسی به عنوان شهردار مشهد است اما  به نظر می رسد، دیگر عضوهیئت رئیسه شورای شهر مشهد، پایان فعالیت تقی زاده خامسی به عنوان شهردار مشهد را پذیرفته و در این باره گفت: شورای شهر مشهد هیچ ورودی در زمینه مصادیق شهردار آینده مشهد نداشته است.

شهناز رمارم با اشاره به گزینه‌های مطرح شده در فضای مجازی به‌عنوان کاندیداهای بالقوه شهرداری مشهد اظهار داشت: این مسئله حتی یک بار نیز در شورا طرح نشده و هنوز وارد بحث روی هیچ گزینه‌ای نشده‌ایم اما در هفته جاری فکر می‌کنم میان اعضای شورای شهر در این زمینه همفکری بشود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه روی معیارها و مصادیق شهردار آینده مشهد هیچ ورودی نداشته‌ایم افزود: اسامی زیادی در مورد شهردار آینده مشهد شنیده می‌شود و ما نیز این اسامی را می‌شنویم اما در واقع هر‌کس نظر شخصی خودش را می‌دهد.

رمارم در پاسخ به این پرسش که آیا در همفکری هفته جاری روی مصادیق نیز بحث خواهد شد یا خیر؟، تصریح کرد: نمی‌دانم و نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما در مورد مصادیق بعید است این هفته ورود داشته باشیم.

احتمالا باید وارد پروسه انتخاب شهردار بعدی شویم

هم چنین رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به این‌که دیدگاه شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برای شهرداران غالب شده است، گفت: بر این اساس به احتمال قوی باید وارد پروسه انتخاب شهردار بعدی شویم.

  سیدمحسن حسینی‌پویا در خصوص آخرین موضع شورای شهر مشهد درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: تصمیم ما ایستادن مقابل این قانون نیست، بلکه از این قانون برداشت‌های متفاوتی می‌شود و اکنون بسیاری از حقوق‌دانان آن را قابل قبول دارند، اما با توجه به روی‌دادهای پیش‌آمده و اظهارنظرهایی که بیش‌تر جنبه‌های مصلحت‌اندیشی و سیاسی داشت گویا در پایان این دیدگاه غالب شده که این قانون شامل حال شهرداران هم می‌شود و به احتمال قوی ما هم باید وارد پروسه انتخاب شهردار بعدی شویم.

وی با اشاره ابهام در نحوه قطع ارتباط با شهردار قدیم، ادامه داد: طبق قانون شهردار قدیم یا باید استعفا دهد یا برکنار شود. بر این اساس تا پیش از آن که ما از طرف شهردار اعلام استعفا نداشته باشیم یا آخر دوره نرسیده باشد انتخاب شهردار جدید با مشکل مواجه است.

حسینی‌پویا تصریح کرد: علاوه بر این در خصوص بازنشستگی شهردار مشهد نیز ابهاماتی وجود دارد. بازنشستگی شهردار مشهد زودتر از موعد اعلام شده است و شهردار مشهد هم از آن جهت اماواگرهایی به بازنشستگی خودشان داشتند که در روزهای آینده این موضوع مشخص خواهد  شد.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود اگر ما به این نتیجه برسیم که باید شهردار جدید انتخاب شود، با توجه به هماهنگی‌های انجام شده این پروسه طولانی نخواهد بود و کار شهرداری به هیچ وجه مختل نخواهد شد و تقریباً یا کلیاتی که همه بر آن توافق داریم به سرعت به نتیجه می‌رسیم.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص استفساریه استثناء شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بیان کرد: اطلاع دقیقی از متن کامل استفساریه ندارم، اما با توجه به مواردی که شنیده‌ام آن بود که این استفساریه تنها شامل شهردار تهران است و شامل حال شهرداران دیگر شهرها نمی‌شود.

وی افزود: هم‌چنین با توجه به این‌که فوریت این استفساریه رأی نیاورده است و فوریت این استفساریه ملاک بود، چراکه محدودیت زمانی تا 24 آبان وجود دارد و این استفساریه تا آن زمان برای آن‌ها هم جواب نخواهد داد، لذا شهردار تهران هم باید بر مبنای قانونی که وجود دارد از خدمت منفصل شود.

حسینی‌پویا  در خصوص احتمال ایستادگی در برابر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: بعید است که شورا در برابر این قانون بیایستد.

وی با اشاره به نظر برخی حقوق‌دان‌ها درباره عدم شمول قانون منع به‌کارگیری بازشستگان برای شهرداران، تصریح کرد: کلیتی که ما به عنوان دیدگاه حقوقی می‌خواستیم بیان کنیم و به دنبال آن بودیم و تفسیرهایی که حقوقدان‌ها بر روی آن تأکید می‌کردند، این بود که اگر ما بخواهیم از جمهوریت نظام و ارگان‌های برآمده از رأی مردم دفاع کنیم باید به انتخاب شورای شهر توجه می‌کردیم و آن را اولویت می‌دادیم و منتخب شورای شهر را از کارمندان جدا می‌کردیم، چراکه شورای شهر می‌تواند یک غیر کارمند را به عنوان شهردار انتخاب کند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: بنابراین الزماً احکام قانون استخدام کشوری و روش انفصال از خدمت که بر کارمندان حاکم است بر منتخب شورای شهر حاکم نیست، چراکه مطالبق قانون اساسی و قوانین عادی شورای شهر که شهردار را انتخاب می‌کند یا خودش می‌تواند شهردار را برکنار کند یا شهردار استعفا دهد؛ غیر از این هیچ راهی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اگر منظور ما این بود ارگان‌های برخاسته از مردم را در برابر حاکمیت مرکزی قوت ببخشیم، باید این تفسیر را قبول می‌کردیم، اما ناخودآگاه همه ما تمرکزگرا هستیم و حاکمیت می‌گوید که آنچه حاکمیت مرکزی می‌گوید بر ارگان‌های انتخابی محلی هم حاکمیت دارد و این به لحاظ کلی با روح قانون اساسی مغایرت دارد، چراکه قانون اساسی اصل را به حاکمیت مردم می‌دهد و این حاکمیت مردم با مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر روستاها تبلور پیدا می‌کند، بنابراین حق این بود که به شوراهای شهر بهای بیش‌تری داده شود.

نامه 8 تشکل دانشجویی به شورای شهرمشهد: شهردار جدید را از اتاق بازرگانی انتخاب نکنید

هم چنین روز گذشته 8 تشکل دانشجویی مشهد خطاب به‌اعضای شورای شهر مشهد نامه‌ای ارسال کردند. دربخشی ازمتن این نامه که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده است: نکته مهم که امید داریم تکرار نکنید، انتخاب کردن شهردار از اتاق بازرگانی است؛ چراکه شهر را مثابه یک سرمایه کلان می‌بیند، منتهی نه از آن جهت که سودش را برای افزایش رفاه شهروندان به‌کار ببندد بلکه شهر را میدان ساخت و سازی برای انباشت سرمایه‌های شخصی خود می‌داند.

 در بخش دیگری به عملکرد یکساله شهردار انتقاد شده و آمده است: نه اینکه حتی با امتناع از حضور در جلسات شورا یکه تازی کنند و به‌سبک رجل کارگزار آنقدر مردم را کم رنگ ببینند که حاضر نباشند، در حتی یک نشستی خبری با مردم سخن بگویند و خود را مالک اموال بیت‌المال بدانند تا آنجا که روزنامه مردمی شهرآرا که باید معرف توانمندی‌ها و ارائه ظرفیت‌های مردم مشهد باشد و ضعف‌ها را به‌مسؤولان و مدیران شهری گوشزد کند، به‌اختیار تام خود درآورند تا تیتر یک آن تیتر صفحه اینستاگرام آقای شهردار باشد.

آنچه در حال حاضر شورای شهر باید به‌آن اقدام کند، انتخاب فردی فارغ از نقاط ضعف مذکور است تا ان شاءا… خسارت ضعف‌ها و فرصت‌سوزی‌های ایامی که گذشت مرتفع شود.

قطعا دانشجویان مومن انقلابی تکرار اشتباهات که بوی خیانت به‌شهرمان را می‌دهد تحمل نمی‌کنند و هم صدا با مردم اقدام جدی‌تری را در پیش می‌گیرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد – بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور – جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد – بسیج دانشجویی دانشگاه منتظری – بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان – جامعه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – بسیج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی – جامعه اسلامی دانشگاه منتظری

علی علی نژاد

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *