برگزاری مسابقات دوچرخه سواری سرعت و جاده

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی از برگزاری مسابقات دوچرخه سواری سرعت و جاده خبر داد.

مهدی روزبهان اظهار کرد: مسابقات دوچرخه سوارى سرعت در رده سنى جوانان و بزرگســالان روز جمعه ۱۲مردادماه در پیســت دوچرخه سوارى مجموعه ثامن مشــهد از ساعت۹ صبح برگزار مى شــود.

وی افزود: همچنین در روز شنبه ۱۳مردادماه مســابقه دوچرخه ســوارىجاده در رده سنى نوجوانان براى انتخابتیم اســتان براى شــرکت در مسابقاتکشورى از ساعت ۳۰:۸ صبح شنبه برگزار مى‌شود.

انتهای خبر/

image_print
633 پاسخ
  1. RobertSnala
    RobertSnala گفته: