اعلام اسامی فینالیست‌های مرحله نهایی مسابقات آزاد تیراندازی جانبازان و معلولین

انجمن تیراندازی جانبازان و معلولین، اسامی ورزشکاران راه یافته به فینال پنجمین دوره مسابقات آزاد را اعلام کرد که در این میان نام چهار خراسانی هم به چشم می خورد.

مصطفی خادم عبدل آباد در ماده P1، صدیقه صنعتی در ماده P2، معصومه جلیلیان در ماده R2 و R3 به این مرحله از این رقابت ها راه یافتند.

رقابت‌های مرحله پنجم یا فینال بر اساس قوانین سال ۲۰۱۷ ISCD و ISSF به صورت یک فرم مقدماتی و سپس فینال برگزار می‌شود.

image_print
1184 پاسخ