تمام مردان رئیس‌جمهور منهای باغگلی

مهر تایید مجلس بر کابینه «رئیسی»

رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۱۸ وزیر کابینه معرفی شده توسط رئیس جمهوری به مهر تاییدی بر کابینه ابراهیم رئیسی تعبیر می‌شود. به گزارش روزنامه صبح‌امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از پنج روز جلسات مستمر در دو شیفت کاری تکلیف کابینه سیزدهم را مشخص کردند، جلسه‌ای که خالی از برخی حواشی نبود. […]

آیا زمان بازنشستگی مدیران دهه اول فرا رسیده‌است؟

رئیسی و چالشی به‌نام کابینه جوان

سمیه عظیمی ابراهیم رئیسی، در چینش کابینه خود، چگونه باید به مطالبه جوانگرایی پاسخ دهد؟ سوالی که چهار فعال سیاسی به آن پاسخ داده اند. برخی معتقدند همین امروز هم اگر اقدام کنیم، دیر شده است؛ می‌گویند آنقدر برای واگذاری مدیریت‌های کلان به جوانان و به طور خاص دهه شصتی‌ها، تعلل و دست دست کردیم […]