وضعیت میزان آب دریاهای ایران چگونه است؟

پیشروی سطح آب دریای عمان و خلیج فارس و عقب‌نشینی خزر

مدیرکل مرکز علوم جو و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور گفت: سطح آب دریای عمان و خلیج فارس تا ۵ میلیمتر در سال افزایش دارد و همزمان تراز دریای خزر رو به کاهش است که همه این تحولات به دلیل افزایش گرمای زمین رخ می‌دهد. به گزارش روزنامه «صبح امروز» به نقل از ایرنا، بهزاد لایقی […]