اطلاعیه مهم دادگستری خراسان رضوی در خصوص روند اجرای حکم پرونده پردیسبان

رضایت سهامداران را جلب کنند، سرنوشت آن‌ها متفاوت خواهدبود

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی طی اطلاعیه‌ای از چگونگی اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مشهد در خصوص پرونده شرکت موسوم به پردیسبان، خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی […]