نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس مطرح کرد؛

هویت تاریخی مشهد؛ تحت تاثیر بی‌سلیقگی‌

علی نژاد بافت اطراف حرم مطهر رضوی بافتی تاریخی و هویتی برای مشهد بود که با اجرای طرحی موسوم به «طاش» تقریبا به جنبه هویتی و تاریخی این بافت هیچ توجهی نشد. طرحی که با عنوان بهسازی و نوسازی بافت اطراف حرم در سال ٧٢ و با هدف برنامه ریزی برای زائران کلید خورد و […]