نخستین انتصاب ابراهیم رئیسی

نخستین اقدام دولت، اجرای سیاستِ حمایتی مؤثر از مستضعفان است. روشن است که وقتی از این وضعیت غیرقابل قبول نجات پیدا میکنیم که دردها را با علم و دانش و با تکیه بر ارزش ها و اقتضائات کشور بشناسیم. احمد توکلی رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نوشت: نخستین انتصاب پرداختن به اقتصاد […]

خودنمایی انتخاباتی اصولگرایان با فتح الفتوح فتاح

بگم بگم‌های احمدی نژاد ثانی

علی روغنگران روز دوشنبه همشهری آنلاین خبرداد؛ “پس‌لرزه‌های حضور پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان در برنامه «نگاه یک» شبکه یک و سخنان جنجالی او درباره ملک‌های در اختیار افراد و نهادها، دامن تلویزیون را هم گرفت و این برنامه از بایگانی سایت تلویزیون حذف شد.” این در حالی است که از روز یکشنبه، […]