ابهامات سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان؛

رحم جایگزین و اهدای جنین، محرمانه!؟

قسمت اول  چندی پیش مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه سال ۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده بود، توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. اما کارشناسان حقوقی حوزه کودک این سند را دارای نوآوری ها و ابتکاراتی […]