حاکمیت صداو سیما بر شبکه نمایش خانگی پذیرفته شده است؟

سینما به دنبال تصاحب شبکه نمایش خانگی

مریم اصغری بیش از یک دهه از عمر شبکه نمایش خانگی و سریال سازی در آن می‌گذرد و در این مدت در کنار آثار نصفه و نیمه و بعضا ضعیف، آثار محبوب و پرمخاطب نیز کم نبوده است. برای اثبات این موضوع نیز می‌توان به آمار تولید، توزیع و فروش سریال‌های نمایش خانگی رجوع کرد […]