از “نسیان” تا “عصیان”

غلامرضا بنی اسدی برنامه زندگی مان را باید روی نموداری قرار دهیم که هر روزمان بهتر از روز پیش باشد و بستر را برای فردای بهتر فراهم کند. این تعریف زیست مومنانه است والا در روایات می خوانیم که اگر کسی دو روزش مثل هم باشد “مغبون” است و اگر امروزش بدتر از دیروز باشد […]

وقتِ گفت و گو است!

غلامرضا بنی اسدی گفت اگر با گو کامل نشود، به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. گفتِ تنها، که از آن به منولوگ تعبیر می شود، شاید بتواند مردمان را به شور و هیجان برساند اما معلوم نیست در اقناع مخاطب تا چه حد می تواند موفق باشد. اما گفت وقتی به گو کمال می یابد […]

برهان قاطعِ سعادت

غلامرضا بنی اسدی شهادت، ولایت، سعادت و.. کلمات قدسی هستند که گاه در وجود نازنین یک شخصیت، به تمامه شکوفا می شوند. بالاتر از این؛ گاه می توان به زیارت بزرگی رفت که هم شهید است و هم پدر شهید و هم پسرِ شهید. تا پنج نسل فرزند شهید است و تا سه نسل بعد […]

ما و جمعه ای که خدا کند “رای باران” باشد

غلامرضا بنی اسدی | فعال رسانه تقویمِ ما پر است از ایام الله هایی که هر کدام ما را و انقلاب ما را و ایران ما را در زمانی از نشیب، به فراز رسانده اند. از دالان های تنگ و شرایط سخت به بامداد فلاح بار داده اند. در میان این ایام، جمعه ها، پر […]