معامله برد-برد در انتظار تصمیم شما

ریفرال مارکتینگ یک روش تبلیغاتی سازمان یافته و قدرتمند است که در این ساز و کار به ازای تبلیغ برند از سوی مشتریان به آن‌ها پاداش داده می‌شود. در واقع صاحبان کسب و کارها سیستمی را به وجود می‌آورند که طی آن مشتریان، دوستان خود را با بیزینس مربوطه آشنا کرده و آن‌ها را نسبت […]

«صبح امروز» به بررسی انتشار عکس کودکان به عنوان یک آسیب اجتماعی می‌پردازد:

کودکی گمشده در شبکه‌های اجتماعی

مریم اصغری به دلیل نوپا بودن ورود شبکه های اجتماعی در ایران، هنوز به طور شایسته و بایسته، فرهنگ استفاده صحیح چنین بستری در جامعه فراهم نشده است و از این رو، شاهد عجیب ترین اتفاقات در عالم مجازی هستیم که بعضا باعث بدنامی ایران شده است. امروزه انتشار هر نوع دیتایی در فضای مجازی […]