صبح امروز از وضعیت بازار لوازم خانگی ایرانی را گزارش می‌دهد:

وضعیت لوازم خانگی در انتظار جریان‌های سیاسی

اگر واردات برندهای خارجی به ایران صورت بگیرد، سهم ما از فروش محصولات کاهش پیدا کرده و با کاهش قدرت لوازم خانگی عملا امکان بهبود و رقابتی وجود نداشته و استفاده از این واژه‌ها تنها برای فریب بازار ایران استاگر واردات برندهای خارجی به ایران صورت بگیرد، سهم ما از فروش محصولات کاهش پیدا کرده […]

انتظارات فعالان گردشگری خراسان رضوی از دولت آینده

صنعت گردشگری اخیرا در جهان به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و اکثر دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های خود گردشگری را یکی از اولویت‌ها به حساب می‌آورند؛ چراکه این صنعت می‌تواند در رشد و تقویت شاخص‌های اقتصاد کشورها مانند اشتغال‌زایی، ارزآوری، تولید ناخالص ملی و … تاثیرگذار باشد و به عبارتی روند توسعه در کشورها […]