استاندار خراسان رضوی تاکید کرد:

برنامه‌ریزی برای کلانشهر مشهد در مقیاس ملی و بین‌المللی

استاندار خراسان رضوی بر لزوم برنامه ریزی برای کلانشهر مشهد در مقیاس ملی و بین‌المللی تاکید کرد. به گزارش صبح امروز، محمدصادق معتمدیان در دیدارِ اعضای منتخب شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در عین ساماندهی باید از گسترش حاشیه شهر جلوگیری کنیم گفت: با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل مشهد مقدس […]