نئوطالبان، آینده افغانستان و بازیگری ایران

سیدمحسن مصطفوی «خاطره‌ای از احمد شاه مسعود ، مجاهد بزرگ افغان نقل است که روزی در مقر خود در تخار افغانستان در جمع همرزمان در حال خواندن حافظ بود که خبر آوردند که طالبان به منطقه ای حمله کرده است و در حال پیشروی است… ولی جناب احمد شاه مسعود توجهی نکرده و به حافظ […]

کابوس بازگشت طالبان

امیر پسنده‌پور | دانش آموخته روابط دیپلماتیک ایالات متحده قطعا نه تنها به نفع دموکراسی، مردم افغانستان و آزادی بلکه صرفا به جهت تامین منافع خود در این کشور حضور داشته و به محض تحصیل حاصل با کمترین تعهدی، امنیت و منطقه و کشورهای همسایه را به خطرانداخته است. خطر ایجاد یک جنگ داخلی در […]