یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛

چاپ اسکناس مولد تورم است

کارشناسان اقتصادی همواره بر این باور هستند که جلوگیری از خلق پول می‌تواند ترمزی برای رشد تورم در کشور باشد. چراکه پول خلق شده در اقتصاد کشور می‌چرخد و این چرخه می‌تواند باعث وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی شود. به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا، چند روز قبل رئیس سازمان برنامه و […]