معاون عمرانی استاندار از عملکرد مناسب در ایجاد زیرساخت‌های عمرانی استان می‌گوید؛

بهبود عملکرد دستگاه‌ها در به نتیجه رساندن پروژه‌های عمرانی استان

سارا ایزدخواه خراسان رضوی به دلیل اهمیتی که از لحاظ گستردگی جمعیت، وضعیت منطقه ای و بعد زیارت دارد همواره از توجه خاصی برخوردار بوده است. وجود بارگاه مطهر رضوی منجر به جذب جمعیت زیادی به این استان و به ویژه شهر مشهد شده است. علاوه بر آن هر ساله تعداد زیادی مهاجر از استان‌های […]