تعویض کیسه‌های برنج تاریخ قدیمی با جدید در انبار علوم پزشکی سبزوار

ابوالفضل لعل بهادر نویسنده، سر دبیر نشریه هزار دستان و فعال رسانه‌ای در سبزوار می‌گوید: یکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از انبار این دانشگاه فیلمی تهیه کرده و بنده این فیلم را دریافت کرده و در صفحه اینستاگرام خود قرار دادم. در این فیلم کارکنان علوم پزشکی سبزوار برنج های تاریخ گذشته و […]