بررسی قانونی که انجام نمی‌شود

یک ضامن برای وام ازدواج

از انتهای سال 97 به دلیل تورم بالا و در جهت تسهیل ازدواج جوانان، هیئت دولت مبلغ وام ازدواج را ۳۰ میلیون تومان تعیین کرد. در این راستا بانک مرکزی نیز مصوبه‌ای صادر کرد تا بانک‌ها برای هر وام ازدواج تنها یک ضامن معتبر بخواهند که متاسفانه این دستورالعمل بانک مرکزی از سوی بانک‌ها چندان […]