گزارش صبح امروز از حضور بی نام و نشان زنان آتش‌نشان:

زنان خاموش مشهدی در دل حادثه

عاطفه خوافیان چند دهه از فعالیت زنان در مشاغل و در اجتماع می‌گذرد و زنان نیز همپای مردان پا در عرصه‌های مختلف گذاشته و چه بسا که در بسیاری از موارد پیشرفت قابل توجهی داشته و در همه زمینه‌ها موفق عمل کرده‌اند. شاید قبل تر دیدن بانویی که لباس نظامی بر تن دارد برای ما […]

فرشتگانی در دل آتش

رائین امان الهی او خودش را به دل شعله‌ها ‌زد تا نجات دهد. صحبت از فرشتگانی است که بی مهابا جانشان را برای زندگی و اموال دیگران به انبوهی از گدازه‌ها و شعله‌ها می‌زنند. نمی‌دانم! شاید بخاطر آن گُر کشیدن‌های پیاپی و رنگ زیبای نارنجی براق بود که از مرکز داغ شعله‌ها زبانه می‌کشید، شاید […]