گزارش تصویری مسابقات بی المللی دو و میدانی امام رضا(ع)

گزارش تصویری مسابقات بی المللی دو و میدانی امام رضا(ع) در مشهد، 22 و 23 فروردین عکاس: عادل یل

ششمین مرحله تجلیل از قهرمانان المپیاد استعدادهای برتر