به مناسبت روز پرستار:

پرستاران زیر تیغ اصلاحات

عاطفه خوافیان روز پرستار ازراه رسید و جلسات و نشست‌ها برای قدردانی از جامعه پرستاری کشور، هر روز برگزار می‌شود. اما، آنچه پس از این روز تغییر نمی‌کند، مسائل و مشکلات پرستاران است. جامعه پرستاری کشور، در خط مقدم ارائه خدمات سلامت به مردم و بیماران قرار دارد و بیشترین بار زحمات و مشکلات در […]