1

خراسان رضوی در قعر جدول زنان

رتبه ۲۷ کشوری استان در تعداد مدیران زن

معاون امور برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری گفت: رشد تعداد مدیران زن در کشور در استان‌ها در دو سال اخیر تا شهریور ماه ۴۸.۷ درصد بوده، اما استان خراسان رضوی رتبه ۲۷ را در این زمینه داشته است.

زهرا جواهریان، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سالن شهید باهنر استانداری خراسان رضوی در خصوص تصویب سند ارتقای وضعیت زنان استان خراسان رضوی، اظهار کرد: ما توانستیم مشارکت اقتصادی را در استان افزایش دهیم و اگر بخواهیم به توسعه پایدار و متوازن برسیم، باید از ظرفیت تمام سرمایه اجتماعی کشور استفاده ‌کنیم.

وی با اشاره به آمار مربوط به سال ۹۵، تصریح کرد: در استان خراسان از نظر تعداد زنان سرپرست خانوار رتبه دو کشوری را داریم که باید برنامه‌ریزی بیشتری شده و توانمند شوند. تعداد دختران بازمانده از تحصیل در استان وضعیت مناسبی داشته و رتبه سوم کشور را دارد. نقطه قوت دیگر تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی کشور، فوق لیسانس و دکترای زن در خراسان رتبه ۵ کشور را دارد.

جواهریان افزود: بر این اساس انتظار داریم وضعیت مدیریت زنان در استان بهبود یابد، البته نسبت به سال ۹۶ بهبود و تعداد مدیران پایه، میانی و انتصاب یک مدیر زن در استانداری رشد داشته، اما این رشد نسبت به استان‌های دیگر کمتر بوده است. رشد تعداد مدیران زن در کشور در استان‌ها در دو سال اخیر تا شهریور ماه ۴۸.۷ درصد بوده، اما استان خراسان رضوی رتبه ۲۷ را در این زمینه داشته است.