تقویت حس مشهدی بودن

در شهر

مشاور حقوقی شهردار مشهد با بیان اینکه همزمان با روی کار آمدن شورای پنجم، برای اولین‌بار کمیسیون «حقوقی» در زیر مجموعه شورای اسلامی شهر مشهد شکل گرفت، گفت: این کمیسیون در اولین اقدام خود تدوین «منشور حقوق و مسئولیت‌های شهرنشینی شهر مشهد» را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش صبح امروز، عباس شیخ الاسلامی با بیان این مطلب افزود: این منشور با تکیه بر مفاهیم و منابع حقوقی کشور و با تاکید و ترکیب حوزه‌های میان رشته‌ای مطالعات شهری برای کلان‌شهر مشهد تهیه شده و با تایید و تصویب شورای اسلامی شهر از حمایت‌های قانونی و اجرایی لازم نیز بهره‌مند خواهد شد.

اجرای منشور برای تقوت همبستگی و تعلق بیشتر
وی با اشاره به این منشور که مشتمل بر یازده فصل و 139 بند است، افزود: نظر به لزوم تقویت حس همبستگی و تعلق بیشتر شهرنشینان مشهدی به شهر خود در سایه آموزش، توانمندسازی و مشارکت شهروندانی مسئول، فعال و مطالبه‌گر در اداره شهر خود، در هر منطقه تعدادی از بندهای آن اجرایی می‌شود.
وی یادآور شد: شهرنشینان حق برخورداری از زندگی شایسته و سالم، کرامت انسانی، محافظت در برابر هر نوع تبعیض، امنیت و ایمنی، آگاهی از اطلاعات، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منفعت عمومی و… را دارند.

ارائه خدمات با دیدگاه شهر ترمیمی و با جذب مشارکت
شیخ الاسلامی ادامه داد: تلاش داریم خدمات‌مان را با دیدگاه شهر ترمیمی، استفاده از مشارکت‌های مردمی و سمن و استفاده از ظرفیت کانون وکلا و دانشگاه‌ها ارائه دهیم.
وی توضیح داد: شهر ترمیمی شهری است که مردم در آن بدون نقض قوانین زندگی می‌کنند. در این شهر مردم برای حل مشکلاتشان به مراجع قضایی معرفی نمی‌شوند، بلکه مشکلات از طریق میانجیگری حل می‌شود. ما آمادگی داریم مشهد اولین شهر ترمیمی کشور باشد.
مشاور حقوقی شهردار در خصوص این منشور گفت: هدف ما این است تا مردم براساس این منشور کارهای شهرداری را ارزیابی کنند. تا زمانیکه فرهنگ حقوق شهروندی را ندانیم نمی‌توانیم نسبت به آن عمل کنیم.
موقعیت شهروندی به حس عضویت داشتن دلالت دارد
هم چنین شهردار منطقه 8 با اشاره به اهمیت و جایگاه شهروندان گفت: شهروندی، مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. وقتی برچسب شهروندی به پیشانی افراد زده می‌شود، یعنی باید منتظر حقوقی در پی آن باشند. افرادی که در یک شهر زندگی می‌کنند در حقیقت به عنوان شهروندان آن شهر به حساب می‌آیند و برای اینکه بتوانند زندگی آرام و راحتی داشته باشند نیاز به حقوقی دارند.

قضاوت بر مبنای معیارهای عینی و شفاف
علی شیرازی ادامه‌داد: برای اینکه شهروندی دارای مفهوم واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت و در ادامه نیز حقوق متعدد آنها مورد توجه قرار گیرد. موقعیت شهروندی به حس عضویت داشتن دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد.

اجرای  بندهای مرتبط با برابری و انصاف در منطقه 8
شهردار منطقه با اشاره به اینکه مقوله شهروندی وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند گفت: در این منطقه بندهای 5تا 8 این منشور که با تاکید بر «برابری» و «انصاف» است را اجرا خواهیم کرد.