1

شاهد شیطنت برخی کشورها در دریای سرخ هستیم

عضو هیات رئیسه مجلس ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با آسیب زنندگان به نفت کش ایرانی “سابیتی” در دریای سرخ، گفت: طرح صلح هرمز جهت گیری خوبی را برای دستیابی به دوستی و برادری در منطقه مشخص کرده است.

سیدامیرحسین قاضی زاده‌هاشمی در واکنش به هدف قرار گرفتن نفت کش ایرانی “سابیتی” در دریای سرخ، گفت: متاسفانه این موضوع برای سومین یا چهارمین مرتبه رخ داده و موجب بروز حادثه برای نفتکش های ایرانی در این منطقه شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع چنین حادثه ای نشان دهنده بروز شیطنت توسط سعودی ها، اسرائیلی ها یا عامل دیگری در دریای سرخ است که باید با عامل این موضوع برخورد شود.

وی ادامه داد: بر این اساس به نظر می رسد باید برای نفتکش ها و کشتی های ایرانی که از دریای سرخ خصوصا این منطقه عبور می کنند یگان پشتیبانی و همراهی اعزام شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه یگان پشتیبانی می تواند از کشتی ها و نفتکش ها دفاع کند، اظهار کرد: در این بین پیشنهاد می شود کشتی ها و نفتکش ها پیش از اعزام به این منطقه از حیث امنیتی چک شوند.