1

اموال فرزندان و همسر مسئولان در سامانه دارایی مقامات ثبت شود

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: امکان ثبت نام و درج اموال و دارایی‌های مسئولان اقدام بسیار خوبی است که در راستای شفاف سازی و ایجاد اعتماد بین مردم و مسئولان نظام از مدت‌ها قبل نیز باید انجام می‌شد، همیشه باید نظر مردم را مورد توجه قرار دهیم.

بهروز بنیادی بیان کرد: قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان باید به شیوه ثبت در سامانه زودتر اجرائی می‌‎شد تا اموال افرادی که مسئولیتی را می‌پذیرند، در ابتدای پذیرش مسئولیت و در پایان مدت مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ثبت دارایی مسئولان اقدام بسیار مفیدی است، افزود: از هر جایی که در روند غلط را قطع کنیم به سود کشور خواهد بود از این رو ثبت اموال  در سامانه به نفع کشور خواهد بود.

بنیادی با بیان اینکه قوه قضائیه باید رصد کند تا افراد با حقوق‌های محدود خود اموال بسیار زیادی را کسب نکنند، اظهار داشت: اموال خارج از کشور، اموال فرزندان تحت تکفل و همسر مسئولان باید به ثبت برسد، البته فرزندان خارج شده از تکفل مسئولان مشمول این قانون نمی‌شود.