1

رسانه‌ها متهم گرانی اجاره بهای مسکن

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش هماهنگی و تمرکز میان دستگاههای مسئول در بخش مسکن، گفت: کمک به مردم در بخش مسکن موجبافزایش رفاه، آسایش و امنیت آنان شده و ضمن ایجاد سرمایه برای مردم،ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به آنان را تسهیل خواهد کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز شنبه درنشست با مدیران ارشد بخش مسکن به منظور پیگیری اجرای طرح‌های دولتتدبیر و امید در این بخش، گفت: موضوع مسکن یکی از مسایل مهماجتماعی، اقتصادی و رفاهی مردم بوده که کاهش دغدغه آنان در این بخشدر توسعه اشتغال و رشد اجتماعی کشور هم تأثیرگذار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درحوزه‌های مختلف مرتبط با بخش مسکن از جمله مسکن شهری و روستایی،تکمیل پروژه‌های مربوط به طرح مسکن مهر و احیاء بافت فرسوده، اظهارداشت: باید تلاش کنیم تا در ۲ سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخشمسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که دراختیار دارد، مانند ارایه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارایه جواز، اعطایزمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسئولان در احیاء بافت‌هایفرسوده، گفت: باید تلاش کنیم تا با تکمیل طرح‌های گذشته در زمینه مسکن وایجاد و بازسازی خانه‌هایی که در مناطق مختلف کشور به واسطه بلایایطبیعی تخریب و یا دچار آسیب شده، مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.

روحانی با ابراز تأسف از وقوع حادثه آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران،اظهار داشت: آثار و ابنیه تاریخی نشان‌دهنده هویت ملی و تاریخی و هنرایرانیان بوده و ارزشی ملی، فرهنگی و باستانی دارد که باید از آنها به خوبیحفظ و حراست کرد.

رئیس جمهور افزود: باید هر آنچه که از گذشته برای ما باقیمانده را پاسبداریم، چرا که آثار و ابنیه تاریخی مانند میدان نقش جهان اصفهاننشان‌دهنده هنر و همت بلند ایرانیان با مهندسی و معماری دقیق است.

وی  با بیان اینکه شهرداری‌ها باید برنامه‌ای فوری برای بازسازی ومقاوم‌سازی ابنیه تاریخی و ساماندهی اماکن مجاور آنها که امکانحادثه‌آفرینی دارند، داشته باشند، گفت: براساس قول شهردار تهران میدانحسن‌آباد ظرف مدت ۶ ماه به حالت قبلی بازگشته و اقدامات بعدی برایحفاظت از این اثر تاریخی انجام خواهد شد.

روحانی با اشاره به گزارش‌های ارایه شده در این جلسه از سوی مسئولاندستگاه‌های ذیربط در بخش مسکن، اظهار داشت: در این راستا بنیاد مسکنانقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال وسال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیزتکمیل خواهد کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: ایجاد این تعداد مسکن رقم قابل توجهی است کهباید بر مبنای  قولی که دستگاه‌ها داده‌اند، تا پایان سال ۹۸ و ۹۹ تکمیلشود.

روحانی تلاش و سرمایه‌گذاری در زمینه احیاء بافت فرسوده در شهرها رااقدامی ارزشمند دانست و گفت: کارهایی نظیر احیاء بافت‌های فرسوده وساماندهی حاشیه‌نشینی در شهرها موجب رفاه بیشتر و افزایش سرمایهزندگی برای مردم خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان توسط وزارت راهو شهرسازی، گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سالواحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهیم،اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول بکار شده و با اینکار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت.

روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بهااز سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت: براساس آمار وزارت راه وشهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجارهبها ۳۰ درصد  افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبودهاما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوتاست.

رئیس جمهور تصریح کرد: شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجارهارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که دراین راستا باید برنامه‌ریزی کنند.

روحانی با اشاره به اهمیت اجرای طرح احیاء بافت فرسوده در نقاط مختلفکشور، گفت: هر کجا زمین دولتی مناسب برای ساخت و ساز وجود دارد،ضروری است که برای ساخت مسکن در اختیار دستگاه مربوطه قرار گیرد.

تا نیمه مردادماه سال جاری در مناطق سیل‌زده همه منازلمسکونی که نیاز به ترمیم داشته تحویل مالکان خواهد شد

رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های بخش‌های مختلف برای بازسازی مناطقآسیب‌دیده از حوادث و بلایای طبیعی، بویژه سیل و زلزله، گفت: براساسوعده وزیر کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا نیمه مردادماه سالجاری در مناطق سیل‌زده همه منازل مسکونی که نیاز به ترمیم داشته تحویلمالکان خواهد شد و این اقدامی ارزشمند است.

روحانی افزود: همچنین خانه‌هایی که نیاز به بازسازی کامل داشته‌اند نیز باتلاش دستگاه‌های مربوط تا پایان سال تکمیل و در اختیار مردم در این مناطققرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع مسکن از نگرانی‌های مردم به شمارمی‌رود، گفت: امروز آنهایی که مستأجر بوده و در بافت‌های فرسوده زندگیمی‌کنند و مسکن مستقلی ندارند هر یک به گونه‌ای دچار مشکن هستند کهدولت وظیفه دارد در این زمینه به آنها  کمک کند.

روحانی افزود: اگر بتوانیم در منطقه‌ای که امکان ارایه خدمات گوناگون در آنوجود داشته باشد، یک شهر متوسط با معماری که یادی از معماری جمهوریاسلامی ایران را زنده کند، ایجاد کنیم، اقدامی حائز اهمیت خواهد بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: این جلسات از این پس به صورت فصلی برایبررسی دقیق و ساماندهی بخش مسکن برگزار می‌شود، چرا که معتقدیم بایدتمرکز و هماهنگی میان دستگاه‌ها در بخش مسکن بیش از پیش تقویت شود.

در این جلسه مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی، تابش رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی و شماری از مدیران ارشد بخش مسکن گزارش هایجداگانه ای از روند اقدامات انجام شده دردولت یازدهم و دوازدهم در زمینهساخت مسکن در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی، بافت فرسوده، حاشیهشهرها و تکمیل طرح های مسکن بجا مانده از دوره های گذشته مانند مسکنمهر ارائه کردند.