1

مجمع نمایندگان استان گزینه‌ای برای استانداری مطرح نکرده است

رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: مجمع نمایندگان استان در خصوص انتخاب استاندار دخالتی نداشته‌ است.

به گزارش ایسنا، حمید بنایی در خصوص تغییر استاندار خراسان رضوی، اظهار کرد: انتخاب استاندار از وظایف دولت است و مجمع  نمایندگان استان تا به این لحظه هیچگونه دخالتی در این رابطه نداشته و هیچ پیشنهادی نیز ارائه نکرده است.

وی ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند رشیدیان در استان خراسان رضوی ادامه داد: اگر انصاف و عدالت را در نظر بگیریم، ایشان در خراسان رضوی عملکرد خوبی داشتند و ما در این زمینه گزینه‌ای مطرح نکردیم.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمع‌بندی دولت این بوده که حدود ۳۰ مورد از معاونین استانداری‌ها که ظرفیت استاندار شدن را دارند جدا کنند، همچنین حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر نیز از سوی دولت معرفی شده که در مجموع یک تیم ۵۰ نفره‌ای معرفی شدند و در مرحله انتخاب استاندار قرار دارند تا در موقعیت مقرر، استاندار خراسان رضوی معرفی شود.

وی با بیان اینکه هنوز گزینه‌ای قطعی در خراسان رضوی نداشته‌ایم، افزود: اجماع نظر کل مجمع این بوده که در این موضوع دخالت نکند و تاکنون هم همین‌گونه بوده است، در خصوص تعیین استاندارها مجامع معرفی می‌شوند و از طرف دولت نظرخواهی می‌شود اما اینکه ما معرفی کننده باشیم بدین گونه نبوده است.