1

ایجاد فضای باز و حمایت از فعالیت‌های قانونی جریان‌های سیاسی ضروری است

ایجاد فضای باز و حمایت از فعالیت‌های قانونی جریان‌های سیاسی ضروری است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بر لزوم ایجاد فضای باز و حمایت از فعالیت های قانونی تمام جریان ها و دیدگاه های سیاسی تاکید کرد.

محمد رحیم نوروزیان با اشاره به اینکه در جلسه اخیر با فرمانداران استان بر لزوم شناسایی و معرفی مدیران ناکارآمد و ناهمسو با دولت تاکید شد، گفت: باید از مداخلات حاشیه ای افراد غیر مسئول وغیر کارشناس در سیستم مدیریت شهرستان جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه می توان با شناسایی افراد کارآمد به ویژه جوانان نخبه و بانوان توانمند زمینه حرکت در مسیر توسعه شهرستان را سرعت داد، افزود: استفاده از ظرفیت اشخاصی که دغدغه خدمت به مردم در چارچوب سیاست های دولت را دارند از اولویت های استانداری در انتصابات  است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی به مشکلات اخیر ایجاد شده در سطح کشور به ویژه در حوزه اقتصادی اشاره و تصریح کرد: برخی از این شرایط به عنوان عاملی برای تخریب دولت و فعالیت علیه مسئولان استفاده می کنند.

وی ادامه داد: اما همان گونه که مقام معظم رهبری همواره حمایت خود از دولت را در برهه های مختلف اعلام داشته اند این رویه معظم له باید توسط سایرین نیز دنبال شود.

نوروزیان گفت: اکنون کشور در یک پیچ تاریخی مهم قرار دارد که برای عبور موفق از آن نیازمند حمایت تمامی اقشار و گروه های فکری و سیاسی است.