1

عکس پذیرفته شده در پنجمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام – عکاس: مرتضی فارسی