1

عدم توجه به نیازها آستانه تحمل مردم را پایین آورده است

رییس شورای هماهنگی اصلاح طلبان خراسان رضوی گفت: با اشاره به آین که در روز های گذشته نا آرامی هایی در برخی نقاط کشور اتفاق افتاد ودر پی ان تحلیلی های متفاوت را از سوی اشخاص وجریان های مختلف جامعه در تایید یا رد این اعتراض شاهد بودیم گفت :آن چه که نیاز اکنون جامعه است نگاه علمی  مبتنی بر واقعیت وبا رویکرد جامعه شناسانه به این رخداد است

الهه قلی زاده افزود: مشکلات اقتصادی و رفاهی در ادوار مختلف بر زندگی ومعیشیت مردم این مملکت سایه افکنده وموجب فشار بر اقشار مختلف بود.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر سایر مولفه های تاثیرگذار بر جلب نظر شهروندان از قبیل گسترش فضای آزاد سیاسی اجتماعی فرهنگی و تفریحی که نقش به سزایی در بالا بردن روحیه مردم به خصوص جوانان دارد وموجب نزدیکی بیشتر این قشر وحاکمیت جامعه می شود وبه شکل مطلوب مسیر اصلاحی و رو به رشد خود را طی نمودن است عدم توجه مناسب به برخی نیازهای مشروع ومدنی مردم آستانه تحمل آن ها را پایین آورده است

قلی زاده تاکید کرد: برخی جریانات نیز متاسفانه به جای کمک به نظام و دولت نقدهای غیرمنصفانه وهدف دار از دولت ،هم صدا با معاندین وبدون در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور در منطقه و جهان در مسیر مایوس وناامید نمودن جوانان این مرز و بوم قدم گذارده وموجب بروز ودامن زدن به شرایط نا آرام روزهای اخیر شدند

ریاست شورای هماهنگی اصلاح طلبان تاکید کرد: با نگاهی گذرا به گذشته نه چندان دور باید دید که دولت فعلی این مسند را در چه شرایطی تحویل گرفت وچگونه با برنامه ریزی وکار علمی آن را در مسیر اصلاح و پیشرفت قرار داده است البته که هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم.