1

بیکاری 40 هزار پزشک عمومی درکشور

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پزشک عمومی بیکار یا شاغل در حرفه‌های دیگر وجود دارند که اغلب آن‌ها تمایلی به حضور در سایر مناطق کشور را ندارند، این در حالی است که در بسیاری از شهرستان‌ها و بخش‌ها، تعداد معدودی پزشک عمومی در حال ارائه خدمت هستند.

بهروز بنیادی با انتقاد از حضور پیدا نکردن برخی پزشکان عمومی در برخی مناطق روستایی و شهرستان­ها افزود: دولت هفت سال هزینه تربیت پزشک عمومی را پرداخته است که در مواقع لزوم از دانش آن­ها در درمان مردم استفاده کند؛ طرح خدمت آن­ها دو سال است وچه ایرادی دارد در این مدت در مناطقی که پزشک عمومی کمتر وجود دارد، حضور پیدا کنند و پس از گذران این مدت مختار هستند در هر نقطه­ای از کشور که مایل هستند، مطب اختیار کنند.

وی  با اشاره به این که بسیاری از اورژانس های بیمارستانی به پزشک عمومی نیاز دارد، اظهار کرد: اما متاسفانه همکاران عزیز، تمایلی به حضور در اورژانس­ها ندارند و اغلب اوقات، یک یا دو پزشک عمومی کشیک بسختی به بیماران رسیدگی می کنند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در برخی شهرستان­ها و بخش ها نیز شرایط مشابهی وجود دارد و بطور مثال در شهرستان خلیل آباد بردسکن، تنها پنج پزشک عمومی وجود دارد و در کوه سرخ کاشمر با ۳۰ هزار نفر جمعیت، تنها یک پزشک عمومی با مطب آزاد خدمات ارائه می کند.

نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس بیان کرد: متاسفانه برخی پزشکان عمومی مایلند بجای حضور در مناطق مختلف کشور در بخش خصوصی یا نقاط خوش آب و هوا حضور پیدا کنند که در پیش گرفتن این روند صحیح نیست.

بنیادی تاکید کرد: با توجه به کمبود پزشک عمومی در برخی نقاط کشور، معتقدم اگر همکاران در برخی شهرستان­ها و بخش­های محروم حضور پیدا کنند، علاوه بر این که بار فعالیت پزشکان عمومی فعال کاهش پیدا می کند، اقدامی خداپسندانه نیز هست و بیماران در دسترسی به پزشک با معضل مواجه نمی­شوند.