1

بافت تاریخی شهر تربت حیدریه به محور گردشگری تبدیل می‌شود

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه گفت: بخشی از بافت تاریخی شهر تربت حیدریه که شامل بناهای تاریخی و شاخص است به محوری گردشگری تبدیل می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی علی محمدی امروز چهارشنبه بیستم دیماه اظهار داشت: با مساعدت اعضای انجمن میراث فرهنگی شهرستان این بخش از شهر تا حد امکان به صورت سنتی درخواهد آمد و از تردد وسایل نقلیه جلوگیری و به صورت پیاده راه تبدیل خواهد شد تا ضمن جلوگیری از خطرات تردد وسایل نقلیه به بناها, حال و هوای قدیم و سنتی به گردشگران دست پیدا کند.

او افزود: بخشی از بافت تاریخی شهر که شامل بناهای تاریخی و شاخص ازقبیل حمام حاج رییس، رباط لاری، بازار سنتی کاریز، مقبره لاری، سراهای امین و قیصریه و بازارچه صنایع دستی و هنرهای سنتی که در یک منطقه نزدیک بهم می باشند، به محوری گردشگری تبدیل می‌شود.