1

ریشه‌یابی بهره‌وری پایین در ایران

توجه به سطح بهره وری و رفع معضلات موجود به این اصل مهم جهت رشد آن، نیاز به تغییر برخی رویکردهای متداول در اقتصاد کشور دارد.

مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی کاویان، در گفت‌وگو با «صبح امروز» با بیان اینکه وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت، گاز، مواد اولیه و خام است، گفت: متأسفانه، ریشه‌ تمام ناکارآمدی‌های مدیریتی ما به نفت بازمی‌گردد که در این خصوص باید نگاه صرف به نفت را جایگزین موارد دیگری کرد.

وحید تعقیبی دلیل دوم این ناکارآمدی‌ها را حضور ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد کشور دانست و افزود: در بهترین حالت، سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ما، 25 درصد است.

وی همچنین با اشاره به دلیل سوم بهره وری پایین کشور، آن را ضعف در اصل بهره وری بیان کرد و گفت: این مهم به مساله‌ ضعف زیرساخت‌ها مرتبط می‌شود.

تعقیبی در ادامه ناتمام ماندن برخی از طرح‌های عمرانی در کشور را عامل بعدی این بهره وری پایین عنوان کرد و افزود: ما چند هزار پروژه نیمه تمام در ایران داریم که می‌بایست به اتمام برسند، وگرنه سرمایه‌ها به هدر خواهند رفت.

وی تصریح کرد: دلیل پنجم وجود ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده است به عبارتی، ظرفیت‌های بالقوه که بالفعل نشده اند، در شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌ها و سازمان‌ها، ظرفیت‌های بلااستفاده‌ بسیاری وجود دارد، سرمایه کافی برای فعالیت آنها وجود دارد ولی آن را به خدمت تولید نمی‌گیریم.

این کارشناس اقتصادی ضعف دانش و فناوری، استفاده از فناوری‌های کهنه، استفاده از روش‌های ناکارآمد را عاملی دیگر عنوان کرد که بهره وری را پایین می‌آورد.

تعقیبی با اشاره به تخصیص نامناسب منابع بین بخش‌های مختلف، بیان کرد: چیزی حدود نیمی از بودجه، تنها به سه وزارت‌خانه تعلق می‌گیرد درحالیکه این سه وزارت خانه مولّد نیستند یعنی در تولید ارزش اقتصادی نقش ندارند، از طرفی دو سوم بودجه عمومی هم صرف هزینه‌های جاری می‌شود که حل این مهم نیز می‌تواند به بارور شدن بهره وری کمک کند.

وی دلیل هشتم را بزرگ بودن حجم دولت دانست و گفت: در این چند سال، 50 تا 60 درصد به تعداد کارکنان دولت اضافه شده است این در حالی است که سال‌هاست صحبت از کوچک سازی دولت است، اما در عمل، عکس این اتفاق را شاهد هستیم.

مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی کاویان اظهار کرد: نهمین دلیل پایین بودن بهره وری اتلاف انرژی است، سرانه مصرف انرژی در ایران بیش از 10 برابر مصرف سرانه انرژی در جهان است، معنای این امر این است که ما در تولید، درویشی می‌کنیم و در مصرف پادشاهی.

 

 

سرویس اقتصادی «صبح امروز»