1

دو انتصاب جدید در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

دو انتصاب جدید در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی صورت گرفت.

طی حکمی از سوی کوروش صبوریان، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، مجید پور رضایی رییس اسبق اداره ورزش و جوانان مشهد مقدس به عنوان معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان منصوب گردید و از زحمات و تلاش های جعفر قدیری معاون سابق فرهنگی و امور جوانان اداره کل تقدیر صورت گرفت.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان، سروش پورآزاد رئیس اسبق ادارات ورزش و جوانان درگز و قوچان به عنوان مشاور مدیرکل و مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی منصوب شد و از زحمات و تلاش های محمدرضا خوش باطن مسئول سابق روابط عمومی تقدیر به عمل آمد.