تاریخ: ۱۹:۴۰ :: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
جلوگیری از قاچاق ۱۲هزارلیتر سوخت

فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي گفت: مرزبانان هنگ مرزی ومرزبانی درجه یک تایباد از خروج بیش از ۱۲ هزار لیتر سوختقاچاق جلوگیری کردند. به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني فرماندهي مرزباني استانخراسان رضوي، سردار “جان نثار” فرمانده مرزباني استان خراسانرضوي در این خصوص بيان داشت: با هدف  برخورد با قاچاقچيانسوخت و جلوگيري از خروج سرمايه […]

فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي گفت: مرزبانان هنگ مرزی ومرزبانی درجه یک تایباد از خروج بیش از ۱۲ هزار لیتر سوختقاچاق جلوگیری کردند.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني فرماندهي مرزباني استانخراسان رضوي، سردارجان نثارفرمانده مرزباني استان خراسانرضوي در این خصوص بيان داشت: با هدف  برخورد با قاچاقچيانسوخت و جلوگيري از خروج سرمايه ملي از کشور، مرزبانان اينفرماندهي در هنگ مرزي و مرزبانی درجه یک تايباد موفق به کشفمقاديري سوخت قاچاق شدند.

سردارجان‌نثاردر تکميل اين خبر افزود: مرزبانان خراسان رضوي طیایست و بازرسی خودروهای ترانزیتی، موفق شدند بيش از ۱۲ هزارليتر سوخت قاچاق به ارزش ۶۸۲ ميليون و ۲۷۵ هزار ريال را در هفتهگذشته کشف نمايند.

سردارجان‌نثاربا اشاره به تجسس دقیق مرزبانان در ایست وبازرسی های مرزی اظهار داشت: مرزبانان اين فرماندهي در پست کنترلو مراقبت مرزي هنگ تايباد موفق شدند قاچاقچيان سوخت را شناسايي واز آنها ۱۲ هزار و ۴۰۵ ليتر سوخت قاچاق را کشف نمايند و ضمن تشکيلپرونده راهی مراجع مربوطه کنند.

عالی ترین مقام مرزباني استان در پايان با قدرداني از همه همرزمانخود در نقاط مختلف مرزي یادآور شد: هیچ کسی به طور غیر قانونیحق خارج کردن سرمايه هاي ملي کشورمان را به آن سوی مرزها ندارد ومرزبانان سرزمین خورشید با کسانی که در کار قاچاق سوخت دستداشته باشند به شدت برخورد خواهند کرد.