مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی :
تاریخ: ۲۲:۲۷ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
گردشگری مذهبی قدیمی ترین و پر رونق ترین نوع گردشگری است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: گردشگری مذهبی قدیمی ترین و پر رونق ترین نوع گردشگری است. ابوالفضل مکرمی فر در همایش فقه گردشگری با موضوع بررسی ظرفیتهای استان خراسان رضوی در حوزه گردشگری حلال که در موزه بزرگخراسان بزگزار شد، با بیان این مطلب افزود: سالانه ۱٫۳ میلیارد نفر […]

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: گردشگری مذهبی قدیمی ترین و پر رونق ترین نوع گردشگری است.

ابوالفضل مکرمی فر در همایش فقه گردشگری با موضوع بررسی ظرفیتهای استان خراسان رضوی در حوزه گردشگری حلال که در موزه بزرگخراسان بزگزار شد، با بیان این مطلب افزود: سالانه ۱٫۳ میلیارد نفر بهگردشگری می پردازند  هستند و ازحدود ۱٫۶ میلیارد نفر مسلمان در دنیامسلمان حدود ۶ میلیون نفربه ایران می آیند.

وی ادامه داد: عایدی که از گردشگری نصیب دیگر کشورهای دنیا میشود ۲٫۳ تریلیون دلار است وآن چه عاید ما می شود ۷۰۰ میلیون دلاراست که فاصله زیادی بین درآمد ما و دیگر کشور ها وجود دارد.

وی با بیان این که تعداد زیادی علاقه دارند برای گردش به ایران بیاینداظهار کرد: تلاش می کنیم زمینه ورودشان را فراهم کنیم که با توجه بهزیرساخت های موجود هیچ گونه کمبود برای حضور گردشگران خارجی دراستان خراسان رضوی و مشهد نداریم.

مکرمی فربه روند رو به رشد تعداد زائران در کشور و مشهد اشاره کرد وگفت: آمار ورود گردشگران خارجی به ایران در سال ۹۵ حدود ۵ میلیونبوده که اکنون به ۶ میلون نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: گردشگران خراسان رضوی از ۲۰ ملیت و بیشترین اینگردشگران و زائران عراقی هستند.

مکرمی فر یادآورشد: گردشگری مذهبی کهن ترین گردشگری است و قبلاز این که افراد برای گردشگری تاریخ ، فرهنگ و طبیعت به سفر بپردازدگردشگری دینی وجود داشته است.

وی ادامه داد: گردشگری دینی نه تنها در آسیا بلکه در اروپا نیز رواجداشته و هنوز هم پر رونق ترین گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی مشهد ادامه داد: مشهد نیز از این گردشگران بینصیب نیست و سال گذشته پذیرای ۳۱٫۵  میلیون نفر گردشگر داخلی و ۳ میلیون نفر گردشگر خارجی بوده است.

وی با بیان این مهم ترین مراکز مورد علاقه گردشگران بعد از زیارت، بازدیداز جاذبه های میراث فرهنگی است، یادآورشد: با ورود اسلام به ایرانمعماری متاثر از این هویت می شود و اهتمام ، اعتقاد قلبی و خلاقیت دربناهای تاریخی بعد از اسلام به نمایش گذاشته می شود.

بیش از ۱۰ هزارآئین در محرم داریم

مکرمی فربه معنویت فضایی آثار معماری دوره اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر در محراب مسجد فرومد در سبزوار یا در رباط شرف در بنای عظیم کهمتاثر از معماری اسلامی است، قرار بگیرید، آرامشی وصب ناپذیررا بهشما می دهد.

وی ادامه داد: وقتی در فضای مدرسه غیاثیه خرگرد قرار بگیرد دل تان نمیخواهد خارج شوید، چون انرژی مثبت را به شما منتقل می کند وی یکی ازدلایل این حس معنوی و جاذبه قوی این است که با اعتقاد و با تفکرالهیآغاز و ادامه پیدا کرده است.

مکرمی فرافزود: مسجد گوهرشاد، حدود ۸۰۰ سال قبل بدون هیچ ستون وسیمان ومیلگرد ساخته شده است و ترکیباتی که در جداره یا هر بخش ازاجرای ایوان مسجد استفاده شده ، به شما ارامش می دهد، فضا واتمسفر مسجد به شما معنویت می بخشد.

وی به فرهنگ ایرانی اسلامی مردم خراسان به عنوان یکی از جاذبه هایگردشگری دینی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰ هزارآئین در محرم داریم بهعنوان مثال از چد صد سال قبل تاکنون در همین خراسان مراسم سام علمها وجود دارد که از دو روستا به راه می افتند و زمانی که به یکدیگر میرسند به صورت  نمادین کاروان به یکدیگر سلام می دهند که یقین دارممعنویت این مراسم هم فرد گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی به شرایط ایرانی برای پذیرایی از گردشگران خارجی اشاره کرد وگفت: گردشگران خارجی میهمان نوازی ایرانی ها را به عنوان سوغات باخود برده اند، چون ایران کشوری است که با رافت و رحمت اسلامی و رویخوش از میهمان پذیرایی می کند.

وی به شکل گیری شهرهای اسلامی اشاره و اظهار کرد: مساجد در محورتشکل و توسعه شهرها قرار گرفت و شهرهای اسلامی بنیاد و محورشانمسجد بود و امروز باشکوه ترین بناها مساجد هستند و بافت های مامتاثر از معماری اسلامی هستند.

وی ادامه داد: در معماری اسلامی ما همه چیز در آن محاسبه شده استو سایه روشن ها و عریض و طویل شدن کوچه ها و خیابان ها براساسمحاسبات است.

مکرمی فر تصریح کرد: به دلیل این که داشته های زیادی داریم کمتر موردتوجه قرار می دهیم در دبی جاذبه ها را می سازند اما ما از بس داریم بهآن ها توجه نمی کنیم و به صورت سطحی توجه می کنیم.

امیدواریم با برگزاری این گونه نشست ها بیشتر بتوانیم معرف گردشگریدینی باشیم و برای علاقه مندان و پژوهشگران توجه ایجاد کنیم تا ایناقدامات گسترش پیدا کند و از ظرفیت های پیش رو نیز توجه کنیم و زمینهحضور گردشگران از سراسر دنیا را در مشهد فراهم کنیم.

تشکلی بین المللی برای گردشگری مذهبی و حلال اسلامی وجود ندارد

هم چنین حجت الاسلام والمسلمین رحیم قربانی دبیر علمی همایش بینالمللی فقه گردشگری نیز در ادامه گفت: با وجود قدمت و رونق گردشگریمذهبی و حلال،اتحادیه و تشکلی بین المللی برای گردشگری مذهبی و حلالاسلامی وجود ندارد البته اکنون با حمایت های پرفسور حیدری استاددانشگاه تبریزمقدمات ایجاد اتحادیه بین المللی گردشگری حلال فراهمشده است تا به سازمان wto  ارائه شود.

وی ادامه داد: ظرفیت های بالایی کشورهای اسلامی به خصوص ایران درزمینه گردشگری حلال وجود دارد اماهنوز ازعاید این نوع گردشگری کمبهره هستیم و باید با کمک دانشگاهیان این بخش توسعه پیدا کند.

قربانی تصریح کرد: هم چنین کار جامعی که ما را به کار آکادمیک دنیابرساند وجود ندارد و وزارت علوم درسنامه خواسته اند که رشته ای دردانشگاه ارائه شود اما هنوز منابع کامل نیست چون هنوز مراکز علوم دینیمحتوی لازم را تولید نکرده اند که باید با برگزاری سمینارها زمینه را دراین زمینه نیز فراهم کرد.

وی گفت: اگر چه برخی نهادها اقداماتی در زمینه گردشگری حلال دارنداما ارتباطی ارگانیک بین این بخش ها وجود ندارد که امیدواریم دبیرخانهدائمی همایش بین المللی فقه گردشگری در این زمینه بتواند موثر باشد.

وی با اشاره به جایگاه گردشگری در آموزه های دینی اظهار کرد: مستندات متونی دیگری و گردشگری در قرآن، و روایات وجود دارد که میتواند مبنایی برای توسعه و ترویج گردشگری باشد، خداوند به پیامبر میگوید که وقتی افراد می خواهند به شهر سالامی بیایند ، ما نه تنها باید آنها را بپذیریم بلکه باید امنیت آن ها را تامین کنیم، اینها مستنداتی برایجذب گردشگر خارجی است.

قربانی افزود: متاسفانه آن ظرفیت های حقوق جزائی اسلام در حوزهروابط بین الملل به دنیا معرفی نشده است این همایش فرصتی است که اینموارد نیز به دنیا عرضه شود.

وی یادآورشد: گردشگر سفیر فرهنگی کشور مقصد برای کشور مبدا استو گردشگر فرهنگ ما را معرفی خواهد کرد البته ایران جزو کشورهاییاست که تغییر تفکر نسبت به این کشور بعد از بازگشت ۸۰ درصد بهبالاست اما خیلی از کشورهای اروپایی کمتر از ۵۰ درصد است.

وی درباره امتیازات مقالات این همایش گفت: مقالات برگزیده این همایشاز آزمون جامع مقطع دکتری  در جامعه المصطفی العالمیه معاف خواهندشد.

بهمن نجفی