مدیرعامل قطار شهری از افتتاح ایستگاه پیروزی خط ۲ در بهار ۹۸ خبر داد:
تاریخ: ۱۰:۴۵ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
خرداد۹۸: گذر قطار شهری از پیروزی

مدیر عامل قطار شهری مشهد گفت: متروی خط ۲ در خرداد ۹۸ افتتاح  ایستگاه پیروزی  بدون توقف در ایستگاه الندشت و کوه‌سنگی را دارد. به گزارش ” صبح امروز” کیانوش کیامرز در نشست خبری مدیرعامل قطار شهری با اصحاب رسانه که در دیروز برگزار شد افزود: با وجود شرایطاقتصادی سختی که با آن گریبا‌گیر هستیم […]

مدیر عامل قطار شهری مشهد گفت: متروی خط ۲ در خرداد ۹۸ افتتاح  ایستگاه پیروزی  بدون توقف در ایستگاه الندشت و کوه‌سنگی را دارد.

به گزارش ” صبح امروز” کیانوش کیامرز در نشست خبری مدیرعامل قطار شهری با اصحاب رسانه که در دیروز برگزار شد افزود: با وجود شرایطاقتصادی سختی که با آن گریبا‌گیر هستیم در اواخر خرداد ۹۸ ایستگاهپیروزی را به این صورت که مترو در ایستگاه‌های الندشت و کوهسنگی به صورت موقت توقف نداشته در راستای سهولت رفت‌وآمد مردم افتتاح می‌کنیم .

وی تصریح کرد: اکنون در حال  رفع نواقص خط ۲ قطار شهری مشهدمقدس هستیم که بیش از ۹۰ درصد از نواقص موجود رفع شده و ۱۰ درصد باقی‌مانده هیچ خللی در مسافرگیری و امنیت مسافر ندارد و اگرچه از همان ابتدای بهره‌برداری از این خط، تمامی نکات لازم به ویژه در زمینه تامینامنیت مسافران فراهم شده اما نواقصی نیز دیده می‌شد.

کیامرز اظهار داشت: تا تابستان ۹۸ ایستگاه شریعتی تا پیروزی وارد مدار مسافرگیری می‌شود و ایستگاه الندشت و کوهسنگی به عنوان ایستگاه گذریمورد استفاده قرار می‌گیرد اما برنامه‌ریزی شده خط ۲ در سال ۹۸ به صورت صددرصد تکمیل شود.

وی مطرح کرد: بودجه مورد نیاز برای تکمیل خط ۲،مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیونیورو است و امروزه ما از لحاظ وابستگی به کشورهای دیگر در خصوص قطار شهری عددی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی است .

کیامرز ادامه داد: بودجه ارزی کل خط ۲ معادل ۲۷۸ میلیون یورو است، از این مبلغ ۱۴۱ میلیون یورو تا سال ۹۵ هزینه گردید و خط راه‌اندازی شد؛ در حال حاضر ۳۰ میلیون یورو این مبلغ باقی مانده که صرف تجهیزاتمی‌شود.

وی بیان کرد: تجهیزاتی برای ایستگاه شریعتی تا شهید کاوه داریم که باید تا پایان فرودین ماه وارد کنیم؛ ۷۰ واگن تحویل شرکت بهره‌برداری شده و ۳۰ واگن باقی مانده که صددردصد مونتاژ شده و تمام این واگن‌ها تا نیمهاردیبشهت ماه به مشهد می‌رسد.

مدیر عامل قطار شهری مشهد اشاره کرد: چنانچه ۳۰ واگن تا پایان فروردینماه به مشهد برسد  با دورنمای ۳۰ ساله کار را برای مشهد به پیش برده‌ و دغدغه‌ای در این خصوص برای آیندگان وجود ندارد چرا که ظرفیت واگن در خط۲ قطار شهری ۷۰ واگن با سرفاصله ۲ دقیقه است.

وی تاکید کرد: منابع ارز دولتی شامل ما نمی‌شود اما توانستیم در موضوعاتی با دولت به تفاهم برسیم و در این راستا توانستیم با استفاده از ارز ۹ و ۱۰ تومانی که دولت در اختیار ما قرار می‌دهد استفاده کنیم و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه شریعتی تا کاوه را خریداری کرده و منتظر ترخیص از گمرک هستیم.

کیامرز مطرح کرد: ۷۰درصد واگن‌های خط ۲ را واگن‌های چینی به خود اختصاص داده و ۳۰ درصد مابقی تولید ملی بوده اما در بحث تجهیزات موفق به بومی‌سازی ۵۰ درصدی شده‌ایم.

وی در خصوص دورنمای خط ۱ متروی شهری توضیح داد: ظرفیت واگن در این خط ۱۲۰ بوده که اکنون ۶۰ واگن در حال فعالیت بوده و به جد پیگیروارد کردن ۴۷ واگن هستیم.

کیامرز گفت: در خصوص رفع نواقص خط ۲ مترو اگرچه برای نابینایان به هیچ‌وجه مشکلی نداشته اما برابپی عبور و مرور افراد معلول ویلچر دار ۱۷ آسانسور تهیه شده و تا ۱۳ فروردین وارد مدار مقطار شهری می‌شود و در ایامعید اکثر ایستگاه‌ها مجهز به آسانسور و سرویس بهداشتی است.

سرویس در شهر

عاطفه خوافیان