آسمان
گروه: اصلی / اقتصاد
تاریخ: ۰:۵۴ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برنامه پرواز هفته

  برنامه پروازی ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۷ هواپیمایی آسمان از مبدأ پایگاه مشهد مقدس به مقصد تهران: شنبه‌ها ۲ پرواز، یکشنبه‌ها ۲ پرواز، دوشنبه‌ها، سه شنبه‌ها، چهارشنبه‌ها ۲ پرواز، پنجشنبه‌ها ۲ پرواز، جمعه‌ها ۲ پرواز به مقصد زاهدان :(روزانه( شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه جمعه به مقصد اهواز :شنبه، دو شنبه، […]

 

برنامه پروازی ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۷ هواپیمایی آسمان

از مبدأ پایگاه مشهد مقدس

  • به مقصد تهران:

شنبه‌ها ۲ پرواز، یکشنبه‌ها ۲ پرواز، دوشنبه‌ها، سه شنبه‌ها، چهارشنبه‌ها ۲ پرواز، پنجشنبه‌ها ۲ پرواز، جمعه‌ها ۲ پرواز

  • به مقصد زاهدان :(روزانه( شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه جمعه
  • به مقصد اهواز :شنبه، دو شنبه، پنج‌شنبه
  • به مقصد آبادان :چهارشنبه‌ها
  • به مقصد یزد :(روزانه( شنبه، یک‌شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه
  • به مقصد چابهار :سه‌شنبه‌ها، جمعه‌ها
  • به مقصد شیراز :یکشنبه‌ها، پنجشنبه‌ها
  • به مقصد ایلام :یکشنبه‌ها، چهارشنبه‌ها
  • به مقصد نوشهر :یکشنبه‌ها، پنجشنبه‌ها

به مقصد ساری :چهارشنبه‌ها