گروه: اصلی / اقتصاد
تاریخ: ۲۳:۴۷ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
آسمان

همانطور که در شماره قبل گفته شد، بلیت به مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. مگر اینکه ترتیب دیگری در این بلیت ، در تعرفه‌های حمل کننده ، در شرایط حمل یا در مقررات مربوطه پیش‌بینی شده باشد. کرایه حمل طبق این شرایط تا قبل از آغاز حمل قابل تغییر است. حمل کننده می‌تواند […]

همانطور که در شماره قبل گفته شد، بلیت به مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. مگر اینکه ترتیب دیگری در این بلیت ، در تعرفه‌های حمل کننده ، در شرایط حمل یا در مقررات مربوطه پیش‌بینی شده باشد. کرایه حمل طبق این شرایط تا قبل از آغاز حمل قابل تغییر است. حمل کننده می‌تواند در صورتی که کرایه مقرر پرداخت نشده باشد از حمل خودداری نماید.

۹حمل کننده تعهد می‌نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و توشه وی در حدود امکان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه‌های پرواز یا هرجای دیگر تضمین نمی‌شود و جزئی از این قرارداد بشمار نمی‌رود. حمل کننده می‌تواند بدون اخطار در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام ، و در صورت لزوم نقاط توقف مندرج در این بلیت را تغییر دهد یا حذف نماید. برنامه‌های پرواز بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می‌باشد. حمل کننده هیچگونه مسئولیتی در برقرارسازی ارتباط به عهده نمی‌گیرد.

۱۰ مسافر موظف به رعایت مقررات دولتی مربوط به مسافرت بوده و باید کلیه اسناد خروج و ورود ، و سایر مدارک لازم را ارائه نماید و در رأس ساعتی که از طرف حمل کننده مقرر گردیده و چنانچه وقتی تعیین نشده باشد با رعایت دقت کافی برای انجام تشریفات پرواز در فرودگاه حضور یابد.

۱۱هیچ کارگزار، مستخدم یا نماینده حمل کننده اجازه تغییر ، اصلاح یا صرفنظر کردن از هیچیک از مفاد این قراداد را ندارد.

ادامه دارد…