گروه: اصلی / اقتصاد
تاریخ: ۱۰:۱۳ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
هواپیمایی آسمان

همانطور که در شماره قبلی گفته شد حمل و نقل بین‌المللی و انجام سایر خدماتی که توسط هر حمل کننده‌ای انجام می‌شود تا حدودی که با مراتب گفته شده مغایرت نداشته باشد تابع شرایط زیر خواهد بود: (۱)شرایط مقرر در این بلیت (۲) تعرفه‌های قابل انطباق (۳) شرایط حمل مؤسسه حمل کننده و مقررات مربوط به […]

همانطور که در شماره قبلی گفته شد حمل و نقل بین‌المللی و انجام سایر خدماتی که توسط هر حمل کننده‌ای انجام می‌شود تا حدودی که با مراتب گفته شده مغایرت نداشته باشد تابع شرایط زیر خواهد بود: (۱)شرایط مقرر در این بلیت (۲) تعرفه‌های قابل انطباق (۳) شرایط حمل مؤسسه حمل کننده و مقررات مربوط به آن که جزئی از این قرارداد محسوب می‌شود (و در دفاتر مؤسسه حمل کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده می‌شود) به استثنای موارد حمل بین نقطه‌ای در کشورهای ایالات متحده آمریکا یا کانادا و به هر نقطه‌ای خارج از کشورهای مزبور که تابع تعرفه‌های معتبرجاری در آن کشورها است.

۴- نام حمل کننده را می‌توان به اختصار در بلیت درج نمود. نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری در تعرفه‌ها، شرایط حمل ، مقررات یا برنامه پروازی قید شود. نشانی حمل کننده فرودگاه مبدأ خواهد بود که در مقابل اولین نام اختصاری حمل کننده در بلیت درج می‌شود. نقاط توقف مورد توافق به قرار مندرج در این بلیت یا به شرح مندرج در برنامه‌های پروازی در مسیر حمل مسافر می‌باشد. حملی که به موجب این شرایط بوسیله چندین حمل کننده متوالی صورت گیرد یک پرواز تلقی خواهد شد.

۵- هنگامی که یک مؤسسه حمل و نقل هوایی به منظور حمل روی خطوط پروازی مؤسسه حمل و نقل هوایی دیگری مبادرت به صدور بلیت یا رسید توزین توشه بنماید این عمل را صرفاً از جنبه نمایندگی انجام می‌دهد.

۶- هرگونه رد مسئولیت یا محدودیت در مسئولیت که به حمل کننده تعلق گیرد شامل حال کارگزاران و کارکنان و نمایندگان حمل کننده و شامل هر شخصی که هواپیمای وی از طرف حمل کننده برای حمل مورد استفاده شده و نیز شامل کارگزاران کارکنان نمایندگان شخص اخیر خواهد بود.

۷- توشه حمل شده به موجب این شرایط به ارائه دهنده رسید توشه تحویل می‌شود. چنانچه به توشه خسارتی وارد شده باشد ، شکایت کتبی باید فوراً پس از کشف خسارت و منتهی ظرف ۷ روز پس از دریافت آن و در صورت تاخیر شکایت کتبی باید ظرف ۲۱ روز از تاریخ تحویل توشه به حمل کننده تسلیم گردد. در مورد حمل و نقل غیر بین‌المللی به تعرفه‌ها یا شرایط حمل رجوع شود.

ادامه دارد…