فرماندار مشهد مطرح کرد:
گروه: درشهر
تاریخ: ۱۳:۱۵ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
هدایت گردش پولی حاصل از گردشگری بطرف بازسازی بافت فرسوده

فرماندار مشهد گفت: باتوجه به حجم عظیم زائران وارده به این شهر و گردش پولی زیادی که به همراه دارد، باید بتوانیم این گردش پولی را  به سمت بازسازی بافت فرسوده و حاشیه شهر هدایت کنیم و برای افراد ساکن در این مناطق ایجاد مسکن مناسب وایجاداشتغال درشهر نماییم. محمدرحیم نوروزیان که در ستاد بازآفرینی […]

فرماندار مشهد گفت: باتوجه به حجم عظیم زائران وارده به این شهر و گردش پولی زیادی که به همراه دارد، باید بتوانیم این گردش پولی را  به سمت بازسازی بافت فرسوده و حاشیه شهر هدایت کنیم و برای افراد ساکن در این مناطق ایجاد مسکن مناسب وایجاداشتغال درشهر نماییم.

محمدرحیم نوروزیان که در ستاد بازآفرینی محدوده ها و محلات شهرستان مشهد سخن می گفت، افزود: درواقع رسالت اصلی این ستاد بررسی و پرداختن به مشکلات  حاشیه شهر  است و براساس دستور و تاکید استاندار محترم توجه به حاشیه شهر اولویت همه دستگاهها است.

وی ضمن تشکر از اقدامات و پیگیری های اعضای ستاد و تاکید بر سخنان رییس جمهور محترم در آخرین سفر به مشهدمقدس با اشاره به یادداشتی درهفته گذشته  در روزنامه خراسان افزود: متاسفانه بدون اشراف واطلاع دقیق مطالبی طرح شد که هم برخلاف توقع از مشی و روش منصفانه این روزنامه درگذشته بود وهم جفادرحق دستگاههای مختلفی بودکه طی چندسال گذشته کارهای مهمی درحاشیه شهرانجام داده اند. وی گفت: ما ابدا مدعی نبودن  مشکل درحاشیه شهرنیستیم چراکه این مشکلات ریشه در۵۰ سال گذشته دارد و در  این دولت ایجادنشده  بلکه صداقت وشهامت این دولت موجب شد این مسائل اززیرمیز به روی میز بیاید و بدون تظاهروعوامفریبی برای حل آن تلاش گردید، اگرآمارمقایسه ای سال ۹۶ باسال قبل شاهدکاهش جرایم درحاشیه شهراست همه دستگاهها اعم ازاجرایی ، انتظامی ،امنیتی،قضایی ،فرهنگی وحتی آستانقدس  تلاش وهمکاری کرده‌اند اما متاسفانه نویسنده یادداشت مزبوردر خراسان بدون توجه واطلاع ضمن اینکه نوعی چندگانگی وانشقاق  را القاکرده ، نتیجه گیری نادرستی نموده وبدون ارایه آماروارقام مشخص ادعاکرده اگرسرمایه گذاری های کلان سپاه و حوزه های علمیه وشهرداری راجداکنیم دولت چه کاری انجام داده؟!

نوروزیان ادامه داد: اولا ما دست همه کسانی که درحاشیه شهر کار می کنند می بوسیم واز زحمات و اقدامات عزیزان سپاه ، حوزه علمیه ،شهرداری ودیگران تشکر میکنیم درثانی بخش مهمی از اعتباراتی که این عزیزان هم هزینه میکنند اعتبارات دولتی و یا با مساعدت دستگاههای دولتی است بعنوان مثال درسال ۹۶  درتملک دارایی های استان درشهرستان  مشهد بالغ بردو ونیم میلیارد تومان اعتبارات مصوب برای توسعه پایگاههای بسیج و بسیج سازندگی بوده واعتبارات مدارس وحوزه های علمیه نیزازهمین محل وازمحل قانون توازن منطقه ای بالغ برهفت میلیاردتومان بوده است.

وی تصریح کرد: هرچند تخصیص ها برای همه دستگاهها صددرصد نیست با این حال این ارقام بالاتر از بودجه تعداد بیشتری ازدیگردستگاه هاست وانگهی این برادرعزیز وبرخی دیگر از عزیزان توجه ندارند که اقدمات عمرانی درحاشیه شهر صرفا موکول به ردیف اعتباری خاص حاشیه نبوده ونیست که تصورشود اگردولت برای این ردیف پولی نگذاشت نتیجه گیری شود پس کاری درحاشیه نشده .

فرماندارمشهد درادامه افزود: بودجه حاشیه شهریک کمک فوق العاده است  وگرنه همه دستگاهها پروژه ها واقدامات متعدد ومتنوعی رادرحاشیه شهر با استفاده ازسایرمنابع وبودجه های خودداشته ودارندکه اتفاقا بسیاربیش از ارقامی است که توسط عزیزانمان درسپاه هزینه شده  ودرجوابیه ای که روابط عمومی استانداری درپاسخ به این مطلب روزنامه داده آماروارقام دقیق ذکرشده،  هرچند باکمال تاسف وتعجب روزنامه دریک اقدام غیرحرفه ای، جوابیه را  به جای چاپ درخراسان، درنشریه محلی خراسان رضوی درج کرده است!

نوروزیان افزود: ما کلیه انتقادهایی که به دولت می شود را گوش می کنیم و پذیراییم وازمخالفین دولت هم بابت بیان مطالب درست وحتی نادرستشان ویا بزرگنمایی کردنها ممنونیم چراکه باعث میشوند متوجه ودقت بیشتری کرده و اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد اما بهتر است  انتقادات از روی آگاهی و دانش و بدون هرگونه سوگیری وجهت گیری خاص باشد. انتقاد زمانی ارزشمند واقعی خودرا داراست که با تحقیق و بررسی همه جانبه ی موضوع و مدارک و مستندات باشد. باتوجه به اینکه  ما این روزنامه را منصف ،مستدل و در راستای بیان حقایق شناخته ایم انتظار داریم در مورد برخی مطالب تفحص ودقت بیشتری صورت پذیرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت خروجی جلسات ستاد افزود: حاشیه شهر از برنامه‌های  اصلی کار ماست بنابر این از همه مسئولین تقاضا دارم جهت ارتقاء اهداف ستاد به دور از هرگونه پراکنده کاری، علاوه بر هماهنگی و پیگیری های سازمانی و ارائه به موقع گزارشات، از مشارکت مردم در غالب شورایاران محله و سایر سازمان ها نیز استفاده نمایند. با مشارکت بیشتروخردجمعی وکمک مردم و سازمان ها میتوانیم شاهد بهسازی وبازسازی بافتهای فرسوده ودرنتیجه کاهش نرخ جرم و جنایت، فعالیت قاچاقچیان، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و … در این مناطق باشیم.

در این جلسه گزارشی از مصوبات سال ۹۶ ارائه شد همچنین  تمامی دستگاه ها موظف به اعلام پروژه های مهم نیمه تمام و دارای اولویت خود به ستاد بازآفرینی پایدار شدند ومقررشد باتوجه به تاکید ریاست محترم جمهوری واستاندارمحترم فعالیت ستادوکمیته های ذیل آن شتاب وکیفیت بیشتری یابد .

نوروزیان همچنین ضمن تبریک روز گرامی داشت حکیم فردوسی گفت: باید از فردوسی بزرگ  که شان جهانی دارد درس خردورزی وخدامحوری گرفت و اندیشه هایمان را به اندیشه های نیک این قبیل بزرگان نزدیک کنیم.